GP(鋼管)シモクを在庫しております。

主要部寸法は次の通りです。
呼び径・ネジ・ネジ
13・R1/2・G3/4
20・R3/4・G1
25・R1・G11/4